[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

'Archeologie kost te veel'

'Archeologie kost te veel'
BN/De Stem, 231503
Als het project Onder de Toren in de Hulster binnenstad door strenge archeologische randvoorwaarden onverhoopt niet doorgaat, kan in dat deel van de stad nooit meer iets worden gebouwd. Woordvoerder E. Kolkhuis Tanke van projectontwikkelaar Planoform sprak deze vrees gisteren uit.
Planoform wil tussen de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, de Basiliekstraat en de Pierssenstraat appartementen, winkels en een ondergrondse parkeergarage bouwen. Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten dringt aan op onderzoek vooraf omdat in de grond resten zouden zitten van kasteel Van Maelstede.
Kolkhuis Tanke ziet het belang van het onderzoek in. "Maar het kan niet zo zijn dat archeologische randvoorwaarden het plan onmogelijk maken. Feit is dat de kosten van een dergelijk onderzoek dusdanig hoog zijn dat ze niet door zowel Planoform als de gemeente te betalen zijn. Als wij en de gemeente die kosten toch moeten betalen, dan kan het plan niet doorgaan."
De Oudheidkundige Kring wil dat de parkeergarage uit het plan wordt geschrapt vanwege archeologische schade. De woordvoerder van Planoform vindt de ondergrondse parking echter essentieel voor het plan. "Ik weet niet waar de auto's elders moeten staan. Ik draai het om. Door de bouw van de parkeergarage kan gedegener archeologisch onderzoek worden gedaan dan zonder deze voorziening. Voor deze parking wordt immers 3,5 meter diep gegraven."
De Welstandscommissie en de Rijksmonumentendienst zijn volgens Kolkhuis Tanke inmiddels akkoord met het plan. Hij constateert uit de inspraakprocedure een breed maatschappelijk draagvlak voor het project. "Met de mensen die bezwaar hebben gemaakt, is gesproken. Aan de hand van dit gesprek is het plan op details aangepast."
De volgende stap is het opstarten van de artikel-19-procedure, de wijziging van het bestemmingsplan. De provincie moet vervolgens een verklaring van geen bezwaar afgeven. "Het gaat erom welke voorwaarden aan de vrijstellingsprocedure worden gesteld. Wij beseffen dat het geen makkelijke situatie is. Een stuk stadsvernieuwing in een historische binnenstad. Onze angst zit een beetje bij die mogelijke archeologische randvoorwaarden. Daar zit onze zorg. Iedereen is er echter van overtuigd dat in dat deel van de binnenstad iets moet gebeuren. Wij hopen en verwachten dat het belang van de stadsvernieuwing zwaarwegend door Gedeputeerde Staten wordt meegenomen."
B en W van Hulst praten binnenkort met de provincie over de gevolgen van het bouw-historisch onderzoek. Deze studie is in opdracht van Planoform gemaakt.