[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Geen geld Rijk voor opgraving

Geen geld Rijk voor opgraving
De Gelderlander, 200503
De gemeente Heumen moet het archeologisch onderzoek in de toekomstige nieuwbouwwijk Heumen-Noord geheel uit eigen zak betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen draagt geen cent bij aan het onderzoek.
De weigering houdt in dat Heumen minimaal 108.000 euro en mogelijk 165.000 euro kwijt zal zijn aan het onderzoek naar archeologische resten. Eerder is vastgesteld dat zich in de Heumense bodem resten bevinden van een Romeinse legerplaats. De gemeente is op grond van internationale afspraken verplicht om te zorgen voor het behoud van belangrijke archeologische waarden in de bodem. Het ministerie heeft weliswaar een noodfonds voor bodemonderzoek maar Heumen kan op dat potje geen aanspraak maken omdat de gemeente al geruime tijd weet dat er belangwekkende zaken in de Heumense bodem verscholen liggen.