[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Belangrijkste vondsten in Leidsche Rijn

Belangrijkste vondsten in Leidsche Rijn
Utrechts Nieuwsblad, 160503
De bouw van de Vinexwijk Leidsche Rijn (30.000 woningen) biedt archeologen een uitgelezen kans voor onderzoek naar de Romeinen. De Rijn, die de bewaakte noordgrens (limes) van het imposante Romeinse rijk vormde, stroomde dwars door de nieuwe woonwijk.
In De Meern was al eerder een legerkamp (castellum) met badhuis en grafveld gevonden. Het nieuwste onderzoek is vooral gericht op het vinden van de Romeinse weg, die langs de rivier liep en een belangrijke verbinding vormde tussen de legerkampen. Van de weg zijn in Leidsche Rijn inmiddels grote delen gevonden. De meeste opzien baarde echter de vondst van enkele militaire wachttorens, waarvan de vroegste uit de 1e eeuw na Christus dateert. Het is voor het eerst dat wachttorens als onderdeel van de Rijngrens zijn aangetroffen.
Deze torens dienden ter verdediging tegen inheemse stammen. De vondst duidt erop dat de grens veel zwaarder is bewaakt dan altijd werd aangenomen. Andere vondsten in Leidsche Rijn zijn een loskade, waar schepen konden aanleggen, een brug en kleinere zaken zoals palingfuiken, skeletten, gereedschap en aardewerk.