[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Romeins schip bij Leidsche Rijn blijkt unieke vondst

Romeins schip bij Leidsche Rijn blijkt unieke vondst
Utrechts Nieuwsblad, 150503
Het Romeinse schip, dat de afgelopen maanden is blootgelegd in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, is het meest complete exemplaar dat ooit is gevonden ten noorden van de Alpen.
Nader onderzoek moet duidelijkheid scheppen over de precieze herkomst van het schip, de levenswijze van de bemanning en de oorzaak van het vergaan. Dat zeggen archeologen van de gemeente Utrecht. Komend weekeinde kan het publiek het schip voor het eerst bezichtigen.
Het in 1997 bij toeval ontdekte schip is om verschillende redenen een internationaal unieke vondst, aldus de archeologen. Ondanks de ouderdom van ongeveer 1800 jaar is het vaartuig bijna in zijn geheel bewaard gebleven. De inventaris is de meest complete die ooit gevonden is in een schip uit de Romeinse tijd.
De boot lag vol met voorwerpen en gereedschappen die de bemanning tijdens de tocht gebruikte zoals schaven, zagen, dissels, een koevoet en kopjes en potten van aardewerk. Uniek is verder de vondst van een versierd kastje en een grote versierde kist. In het kastje lagen voorwerpen als een schaar, een stylus (schrijfpen) en een mes. Verder valt het schip op door zijn afmetingen, omdat het veel langer en smaller is dan de schepen die eerder gevonden zijn. Ook de aanwezigheid van verblijfsruimten is bijzonder, want die zijn niet eerder in de Romeinse schepen aangetroffen.
Het schip is in 1997 bij toeval ontdekt tijdens de opgraving van een Romeinse weg bij De Meern. Na een verkennende opgraving in 1997 werd het schip weer toegedekt met natte klei in afwachting van betere onderzoeksmethodes. In 2000 bleek echter dat door bemaling voor bouwwerkzaamheden zuurstofrijk water van elders naar het schip kwam. Dat betekende dat het schip binnen enkele jaren uit de klei moest worden gehaald omdat het anders zou gaan rotten.
Na maandenlange voorbereiding begon de opgraving in maart. Deze week zijn de laatste restjes aarde verwijderd. In juni gaat het schip voor conservering en verder onderzoek naar het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Lelystad. De gemeente Utrecht biedt het publiek de komende twee weekeinden tijdens de Gave Graafdagen de gelegenheid de opgraving te bezichtigen. Dat kan zowel op de zaterdagen als de zondagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Het schip ligt tussen De Meern en nieuwbouwwijk Veldhuizen. Gezien de verwachte drukte raadt de gemeente Utrecht bezoekers met klem aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen.Wereldvondst
Utrechts Nieuwsblad, 150503
Archeologen presenteren het opgegraven Romeinse schip bij Leidsche Rijn. Het gaat om een unieke vondst: het schip is 25 meter lag en is nog vrijwel geheel intact ondanks zijn ouderdom van 1800 jaar.
Bij de opgraving is de gehele inventaris gevonden: gereedschap, kisten en gebruiksvoorwerpen zoals schaar, schrijfpen en mes.
Gezien de grote hoeveelheid gereedschap bestaat het vermoeden dat de Romeinen het schip hebben gebruikt voor onderhoudswerk aan bruggen en loskades langs de Rijn. De Rijn vormde de noordgrens van het Romeinse rijk en stroomde toen dwars door Leidsche Rijn.
In juni wordt het schip gelicht en in zijn geheel getransporteerd naar het Nederlans Instituut voor Scheepsarcheologie in Lelystad, waar het geconserveerd en gerestaureerd wordt.