Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Gedeputeerde prijst Historisch Openluchtmuseum

Eindhovens Dagblad, 150503
'Het is niet aan mij om de gemeente te besturen, maar Eindhoven heeft hier iets bijzonders, iets unieks in handen. Dat is mij wel duidelijk geworden.' W. Luijendijk (PvdA), gedeputeerde voor cultuur, was duidelijk onder de indruk na zijn werkbezoek gisteren aan het Historisch Openlucht Museum Eindhoven (HOME).
'Wij zijn ons bij de provincie bewust van het belang van het bewust zijn van de historie van Brabant. Dit museum draagt daar zeker aan bij', zei de provinciebestuurder bij het zien van het prehistorisch dorp Eversham, waar een groep schoolkinderen rond het kampvuur naar oude verhalen zat te luisteren. Overigens subsidieert de provincie wel specifieke activiteiten van het museum, vorig jaar voor 24.000 en dit jaar voor 30.000 euro.

Geldnood
Eerder had Luijendijk drie presentaties gevolgd over achtereenvolgens Genneper Parken, HOME en de experimentele archeologie in het museum. Bij de eerste viel op dat binnen de door de gemeente zo hoog geprezen activiteiten in het gebied het museum de enige zelfstandige organisatie is, maar ook de enige die structureel in geldnood zit. In de tweede presentatie liet de per 1 juni vertrekkende museumdirecteur Y. Botden zien dat er dit jaar bij elke van de te verwachten 51.000 betalende bezoekers 1,75 euro subsidie wordt verrekend en ook een tekort van 2,42 euro.
Daarnaast werd nog een aantal problemen aangesneden, zoals het minimumloon voor mensen die vaak op MBO-niveau werken. 'Dat houden ze een paar jaar vol, maar dan bezwijken ze toch voor een beter salaris elders', voorspelt de directeur. Ook is er een structureel tekort aan begeleiding van mensen die via een ID- of WIW-plaatsing aan de slag zijn en van anderen die vanuit Novadic, de reclassering of het Leger des Heils een werkervaringsplaats krijgen aangeboden.

Plicht
Toen hij dat hoorde, rechtte Luijendijk zijn rug, zittend op het harde houten bankje zonder leuning in de herberg van het museum. 'Je kunt de gemeente aanspreken op de regierol die ze verplicht is op zich te nemen om de financiering voor begeleiding rond te krijgen. En je kunt ook kijken of er mogelijkheden zijn in het kader van de sociale werkvoorziening.'
Zo bleken er meer lichtpuntjes te zijn. Bouwer Th. Hurks, lid van het Comité van aanbeveling van HOME, vertelde dat hij met collega-aannemers de mogelijkheden onderzoekt om in het museum aandacht te besteden aan de geschiedenis van de bouwnijverheid.
En archeoloog R. Paardekoper waagde zich aan een toekomstbeeld waarin nieuwe media het begrip 'living history' een nieuwe dimensie geven, zoals de 'magic mirror', een scherm als een spiegel, waarin de bezoeker zichzelf met middeleeuwse kleren aan ziet bewegen in een historische omgeving.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]