[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Nieuw licht in vuursteenmijn

Nieuw licht in vuursteenmijn
Dagblad De Limburger, 060503
De prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt hebben een nieuwe lichtinstallatie. DSM heeft daarvoor tienduizend euro beschikbaar gesteld.
De huidige lichtinstallatie was na dertig jaar versleten, aangetast door de zeer vochtige omgeving. Ruim zesduizend jaar geleden ontstond de eerste grote internationale industrie: de vuursteenmijnbouw. Het in Rijckholt gewonnen vuursteen werd als halffabrikaat geŽxporteerd. De mijnen in Nederland. In de jaren zestig besloot een groep mijnbouwkundigen van onder meer DSM de mijnen in Rijckholt toegankelijk te maken voor publiek en onderzoekers. De vuursteenmijnen zijn aangemerkt als archeologisch wereldmonument.