[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Opgraving Romeins schip live op internet

Opgraving Romeins schip live op internet
Utrechts Nieuwsblad
De opgraving van het Romeins schip in Leidsche Rijn is live te zien via een webcam op de speciale site: www.romeinsschip.nl
Het is de eerste keer in Nederland dat het werk van archeologen daadwerkelijk op de voet te volgen is via de pc.
Archeologen van het Nederlands Instituut voor Scheeps en onderwater Archeologie (NISA) zijn al enkele weken druk met het opgraven van de platbodem. Er is continu een team van vijf personen aan het graven, spatelen en borstelen. Het schip is zo'n 25 meter lang en 2,5 meter breed en ligt op zo'n drie meter diepte.
Er zijn in Nederland wel eerder Romeinse schepen opgegraven, onder meer in Woerden en Zwammerdam, maar dat waren afgedankte schepen die door de Romeinen gebruikt werden als dijkversteviging. Meestal werden ze eerst volledig gestript. Het schip in De Meern is vrijwel intact en vermoedelijk niet doelbewust afgezonken, maar vergaan.
Het schip, dat dateert uit circa 140 na Christus, is al die eeuwen prima bewaard gebleven onder de vette rivierklei. Het hoge grondwaterpeil zorgde ervoor dat er geen zuurstof bij kon, zodat het hout niet is gaan rotten.
Het hout is wel helemaal poreus geworden en heeft zich volgezogen met water. Daarom moet het schip continu worden natgehouden. Verdroogt het hout, dan verpulvert het in een paar dagen. Om uitdroging te voorkomen is vorige week een grote tent over de opgraving gezet met hierin een sproei-installatie.
Het uiteindelijk doel van de archeologen is om het schip in zijn geheel te bergen. Volgens planning gaat het schip (geheel of in enkele delen) half juni op transport naar het het NISA-instituut in Lelystad, waar het een chemische behandeling ondergaat. Het schip wordt in een bad met kunsthar is gelegd, dat ervoor zorgt dat het hout weer hard wordt. Dit proces duurt zo'n 1,5 jaar. Daarna krijgt het schip een plaats in het nog te bouwen Romeins museum in Leidsche Rijn. De gemeente ontwikkelt daar momenteel plannen voor.
Onderzoeksleider A.van Holk van het NISA is zeer enthousiast over het verloop van de opgraving. De archeologen zijn aan de uiteinden begonnen met het blootleggen. Aan de achterzijde zijn allerlei verrassende details gevonden die iets zeggen over het leven aan boord. Zo zit op het schip een roefje, een verblijfsruimte, waar mogelijk de schipper heeft geslapen. Twee deurtjes geven toegang tot de roef.
Ook is er een mes, een slijpsteen en een complete maalsteen gevonden met een metalen handvat. Hiermee werd graan gemalen. ,,Vermoedelijk heeft een schipper langere tijd aan boord gewoond'', speculeert Van Holk. ,,Mogelijk vinden we aan boord ook nog iets van een stookplaats.''
In de roef zijn twee houten kisten gevonden. Omdat het hout zo kwestbaar is, worden de kisten deze week overgebracht naar het laboratorium in Lelystad, waar ze door specialisten geopend zullen worden. Het is nog niet bekend wat de lading van het schip is geweest. Het vaartuig lijkt weliswaar op het eerste gezicht leeg, maar er kunnen resten van lading aanwezig zijn, zo verzekeren de archeologen.
De gemeente Utrecht en het NISA hebben aan de opgraving een pakket aan activiteiten voor het publiek en het onderwijs gekoppeld. Op de speciale site is de opgravingen live te volgen, daarnaast geeft de site informatie over de opgravingstechnieken en de Romeinse tijd. Ook zijn er wekelijks vaste chatsessies waarin iedereen vragen kan stellen aan de archeologen.
De eerste vondsten uit het schip zijn te zien op een tijdelijke tentoonstelling in het wijkservicecentrum in Vleuten. Opening op werkdagen tijdens kantooruren, Dorpsstraat 9, Vleuten. Verder houdt de gemeente op 17/18 mei en op 24/25 mei publieksdagen bij het schip. Voor het onderwijs is er een lesbrief gemaakt (laatste groepen basisschool) en een stripboek.