[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Symposium "Christelijk Cultureel Erfgoed"

Symposium "Christelijk Cultureel Erfgoed"
Website Katholieke Universiteit Nijmegen
Op vrijdag 6 juni 2003 organiseert de Afdeling vroeg-christelijke en middeleeuwse kunstgeschiedenis van de Opleiding Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een symposium onder de titel "Christelijk Cultureel Erfgoed".
In zeven lezingen, waarvan de thema's uiteenlopen van middeleeuwse pelgrimstekens tot Nederlandse altaarretabels in Noorwegen, zal het veelzijdige onderzoek van hoogleraren, docenten en junior-onderzoekers worden gepresenteerd. De dag is bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek van zowel vakgenoten als andere ge´nteresseerden.

Het meeste onderzoek van de Afdeling vroeg-christelijke en middeleeuwse kunstgeschiedenis is ondergebracht in het facultair onderzoeksprogramma: "Christelijk Cultureel Erfgoed". Onder deze noemer wordt een scala van uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd, niet alleen door kunsthistorici. Momenteel worden interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen "Christelijk Cultureel Erfgoed" ge´nitieerd, die in de toekomst zullen worden gepresenteerd. Het symposium van 6 juni biedt nu een staalkaart van het breed geschakeerde mediŰvistisch-kunsthistorisch onderzoek binnen "Christelijk Cultureel Erfgoed".

De lezingen zullen weliswaar gespecialiseerd, maar daarbij zeer toegankelijk zijn. Het symposium staat daarom open voor een ieder die ge´nteresseerd is in de middeleeuwse kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

De entree is vrij. Wel wordt U verzocht zich aan te melden. Voor aanmeldingen en verdere informatie stuurt u een e-mail naar middeleeuwen@let.kun.nl

Contactpersoon:
Drs Hanneke van Asperen
Kunstgeschiedenis KU Nijmegen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Wanneer: vrijdag 6 juni 2003
Waar: Spinozagebouw (Sociale Wetenschappen), collegezaal 2, Montessorilaan 3, Nijmegen

Programma
09.30 u Ontvangst en koffie
10.15 u Opening
10.20 u Prof. dr Sible de Blaauw
Van het vroeg-christelijk atrium naar de colonnaden van Bernini: vormen en functies van het St-Pietersplein in Rome
10.55 u Anneke Welle
De "Stokvis Connectie": laat-middeleeuwse altaarretabels uit Utrecht in Noorwegen
11.30 u Koffie
12.00 u Dr Kees Veelenturf
The End: Ierse hoogkruisen, eschatologie en apocalyptiek
12.35 u Drs Katja Boertjes
Middeleeuwse pelgrimsampullen: kleine souvenirs van grote reizen)
13.10 u Lunch
14.35 u Prof. dr Jos Koldeweij
Gezworen bij kruis en evangelie: laat-middeleeuwse Kruisigingsminiaturen
15.10 u Drs Rob DŘckers
Handschriftenproductie en handschriftengebruik in het Overkwartier van het hertogdom Gelre: een eerste verkenning
15.45 u Dr Kees van der Ploeg
Van veelbetekenende zuil tot betekenisloze pijler: veranderingen in het symbolische gehalte van middeleeuwse architectuur
16.20 u Sluiting en borrel
17.15 u Einde