[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Franse Tuin achtererf van Kortemeestraat

Franse Tuin achtererf van Kortemeestraat
BN/De Stem, 100503
De Franse Tuin van stadspaleis Het Markiezenhof was het achtererf van woningen aan de Kortemeestraat. Echte bebouwing is er nooit geweest. "Er zal best iets hebben gestaan, maar niet iets dat archeologisch belangrijk is." Dat zegt M. Vermunt, stadsarcheoloog van de gemeente Bergen op Zoom.
De gemeente laat onderzoeken of het mogelijk is een bunker, een grote ondergrondse kelder, te bouwen onder de Franse Tuin. Die ruimte moet dienen voor het depot van het Regionaal Historisch Centrum. Dat zit nu nog in de Blokstallen.
De gemeente wil RHC en Markiezenhof laten samengaan. En al het personeel van het RHC onderbrengen in het Markiezenhof. Daar is ruimte genoeg voor. Het depot, met al het archiefmateriaal, is echter een probleem. Want dat materiaal moet met zorg worden bewaard, onder goed gecontroleerde omstandigheden. En zo is het idee van de ondergrondse kelder ontstaan.

Toestemming
Daarbij is vooral van belang of de Rijksdienst voor de Monumentenzorg toestemming wil geven voor de bouw ervan op die plek, midden in het historische centrum, pal achter het Markiezenhof.
Vermunt is als geen ander op de hoogte van wat er in de Bergse bodem is te vinden. Hij verwacht geen verrassingen onder de Franse Tuin. Ten tijde van de restauratie van het Markiezenhof is er het nodige afgewroet in de bodem. En daar is niks bijzonders bij gebleken. Alleen kwamen de fundamenten
tevoorschijn van een kapel die ooit aan de Tuinzalen aangebouwd is geweest. En da's niks bijzonders, aldus Vermunt. "Maar je hoeft niet de fundamenten van een complete vleugel van het Markiezenhof te verwachten."
Wel bijzonder is het feit, dat mocht er een kelder voor het archief gebouwd worden, meteen onderzocht kan worden hoe 't met de Grebbe zit. Wethouder P. van den Kieboom zei deze week dat hij wil bekijken hoe de Grebbe op de een of andere manier te ontsluiten is voor publiek. Een idee dat al langer leeft, maar dat zo in een klap een stuk dichterbij komt. Vermunt vindt het idee vooral interessant omdat voor het eerst de mogelijkheid ontstaat om de ontstaangeschiedenis van de Grebbe te bestuderen."