[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Stadsmuur Oude Vest dateert uit 14e eeuw

Stadsmuur Oude Vest dateert uit 14e eeuw
BN/De Stem, 300403
De muurdelen die de gemeentelijk archeologen de afgelopen week aan de Oude Vest hebben blootgelegd, maken inderdaad deel uit van de eerste Bredase stadsmuur uit de 14e eeuw. Nader oudheidkundig onderzoek van de fundamenten heeft die voorlopige conclusie gisteren bevestigd.
De opgegraven fundamenten dateren van 1332-1334. Destijds was de Brabantse hertog Jan III heer van Breda. Hij liet een deel van de stad ommuren toen hij met het graafschap Gelre (Gelderland) in oorlog was. Die muur, zo blijkt nu ook uit de opgravingen, was aan de binnenzijde voorzien van een galerij met gewelven.
Van deze booggewelven troffen de archeologen in de afgelopen dagen de (resterende) steunberen aan. Die blijken op zeer regelmatige afstand van elkaar te liggen aan de binnenkant van het blootgelegde muurrestant.
De restanten van de Gevangentoren of Nonnenpoort zijn van wat jonger datum. Toen graaf Hendrik III van Nassau de stadsmuur in 1537 liet slopen, bleef een deel van de Gevangenentoren of Nonnenpoort overeind staan. Dit restant deed tot de sloop in 1828 als gevangenis dienst. Nadien verrees op deze plek een woonhuis. Tot ver in de vorige eeuw zijn aan de Oude Vest woningen gebouwd die het ondergrondse restant van de 14e-eeuwse stadsmuur als fundering hadden.