[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Geschiedenis Geldrop in een notendop

Geschiedenis Geldrop in een notendop
Eindhovens Dagblad, 250403
De aandacht van een groep toehoorders is hem niet vreemd, gezien zijn achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs. Maandagavond staat Jacques van Laarhoven echter niet voor de klas, maar geeft hij op uitnodiging van IVN Geldrop een lezing over de geschiedenis van het dorp. 'In de breedste zin des woords, maar altijd met de mens centraal', aldus de amateurarcheoloog.
Van Laarhoven richt zich in zijn lezing met name op de bewoners van Geldrop en omgeving vanaf zo'n 11.000 jaar geleden. Middels diverse archeologische 'bewijzen' tracht Van Laarhoven een beeld te schetsen van de bewonersgeschiedenis van dit gebied. 'Als je teruggaat in de tijd, blijkt dat de plek van het huidige Geldrop eigenlijk nauwelijks iets voorstelde. De mens komt voor het eerst in beeld in het huidige bosgebied rondom de Hut van Mie Pils. Hoogteniveaus waren vroeger bepalend voor de plek waar mensen zich vestigden en blijkbaar was het daar goed toeven.'
Het duurde echter nog een hele tijd voordat de boerenbewoners daadwerkelijk een 'samenleving' begonnen te vormen. Hier en daar een nederzetting of een boerderij en dan weer kilometers niemandsland, zo ongeveer moet het eruit hebben gezien. Tijdens de IJzertijd heeft volgens Van Laarhoven een grootschalige verhuizing plaatsgevonden. 'De hoge gronden werden verlaten en langzaamaan trok men naar Genoenhuis en 't Zand, dus richting het beekdal en het huidige Geldrop', aldus Van Laarhoven.
De eerste kernen waren louter boerengemeenschappen zonder veel dorpse kenmerken. Hét ijkpunt voor een bewoonde kern, de kerk, is pas van latere datum. Klimatologische omstandigheden brachten echter letterlijk leven in de brouwerij. Van Laarhoven: 'Het is nooit bewezen dat hij er daadwerkelijk is geweest, maar in de twaalfde eeuw moet er bijna zeker een relatief korte ijstijd zijn geweest. Deze periode heeft veel invloed gehad op het leven van alledag dat zich steeds meer afspeelde binnen de huidige gemeentegrenzen.'
Middels dia's, tekeningen en archeologische vondsten legt Van Laarhoven de link tussen de eerste gebouwen in Geldrop - bijvoorbeeld een burcht op de plek van de huidige woonwijk De Burcht - en de totstandkoming van het huidige dorpscentrum. 'Mensen kijken normaal gesproken weinig om zich heen terwijl er toch het een en ander te zien is in Geldrop. De prachtige herenhuizen in het dorp bijvoorbeeld, de schitterende Kasteeltuin met al haar groen, de fabrieksgebouwen van de diverse textielfamilies. Allemaal zaken uit het verleden die Geldrop maken wat het is. Alleen moet je het wel willen zien.'

* De lezing van Jacques van Laarhoven vindt maandagavond plaats in Het Kruispunt aan de Slachthuisstraat. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.