[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Oudste karndeksel van Nederland gevonden

Oudste karndeksel van Nederland gevonden
Friesch Dagblad, 240403
Naar nu bekend is geworden, is enige jaren geleden tijdens archeologische opgravingen in de Bullepolder ten noorden van Leeuwarden het oudste karndeksel van Nederland gevonden.
"Het houten karndeksel stamt uit de eerste eeuwen na Christus en is daarmee, voor zover mij bekend, de oudste aanwijzing voor het karnen van melk en dus de productie van boter'', aldus Gertjan de Roller, paleobotanist van Archaeological Research & Consultancy (ARC) in Groningen. Een publicatie over de vondst staat in het recent verschenen jaarboek PaleoAktueel van het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het deksel is 22,5 bij 22,5 centimeter groot en gemaakt van eikenhout (Quercus , de zomereik). Het deksel ligt nog steeds in een opslagruimte van ARC in Groningen, maar verdient volgens De Roller een plek in een museum.
"Deze vondst is uniek, maar vatbaar voor vergankelijkheid. Wij conserveren het karndeksel momenteel door het hout regelmatig nat te maken, maar die methode is niet optimaal. Eigenlijk zou het deksel gevriesdroogd moeten worden.''
In de Bullepolder is archeologisch onderzoek gedaan, omdat daar binnen enkele jaren een nieuwe wijk moet verrijzen. Het gaat om een wijk van ongeveer vierhonderd woningen, in de duurdere prijsklasse. Gemeenten zijn volgens Europese regelgeving verplicht om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren op nieuwbouwlocaties.