[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vermoeden van een Romeinse villa in Beek

Vermoeden van een Romeinse villa in Beek
De Gelderlander, 190403
Het archeologisch onderzoek aan de Beekse Waterstraat levert veel Romeins puin op. Volgens de Nijmeegse stadsarcheoloog Jan Thijssen is dat een aanwijzing voor een Romeinse villa in Beek.
Archeologen zijn al enige tijd aan het graven op het terrein aan de Waterstraat waar het complex Schellingshof moet verschijnen. In de afgeschraapte grond zijn allerlei lijnen en sporen zichtbaar. Een puzzel van kringellijntjes en rondjes, geheimen in de grond die door deskundige ogen gelezen worden.
Het archeologisch onderzoek gebeurt in opdracht van de gemeente Ubbergen, onder supervisie van de Nijmeegse stadsarcheoloog Jan Thijssen. "Vorig jaar is aan de westkant van dit terrein al een proefsleuf gegraven om een goed grondprofiel van de bodem te krijgen. Dan heb je enig idee wat je kunt verwachten."
Die proefsleuf leverde in ieder geval een intact bodemprofiel op. Dat is belangrijk voor archeologen, want dat betekent dat de grond (en de grondsporen) niet verstoord zijn.
Bij de opgravingen zijn vooral sporen gevonden uit de late Middeleeuwen. "Maar ook veel Romeins puin en dakpannen. En dat is voor ons een belangrijke aanwijzing dat er een Romeinse villa in de buurt heeft gestaan." Dat vermoeden bestaat al langer, maar wordt nu ondersteund door de opgravingen aan de Waterstraat.
Thijssen: "Naar mijn idee moet er ergens in de directe omgeving een Romeinse villa geweest zijn, gezien de hoeveelheid Romeins materiaal dat we vinden. Ik denk dat we toekomstige graafwerkzaamheden in Beek goed in de gaten moeten houden."
De meeste sporen die zijn gevonden, betreffen woningen uit de late Middeleeuwen. Thijssen: "Dan moet je denken aan boerenwoningen, waarvan alleen de grondsporen nog over zijn. Steen werd daarvoor niet gebruikt." Die hadden meestal een skelet van houten palen en lemen wanden. Dit onderzoek levert ook informatie op over het leven in het middeleeuwse Beek.
Thijssen. "Er is al eerder door Piet Leupen met een groep studenten onderzoek gedaan in Beek, onder andere naar Karolingisch Beek, onder andere bij de beekdalen." En dit onderzoek aan de Waterstraat kan daar een welkome aanvulling op zijn. Over enkele weken kunnen de eerste conclusies getrokken worden.