[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Maastricht blijkt nóg ouder dan gedacht

Maastricht blijkt nóg ouder dan gedacht
De Limburger, 160403
Maastricht blijkt nog ouder dan gedacht. Bij archeologische opgravingen aan het Vrijthof zijn resten gevonden van een weg uit de eerste eeuw na Christus, mogelijk zelfs uit het jaar 25. Hij ligt vrijwel helemaal onder de huidige rijbaan bij het Theater aan het Vrijthof.
De bodeminspectie, mogelijk geworden door aanleg van een tweede inrit voor de Vrijthofgarage die momenteel wordt herbouwd, heeft resten van tenminste vijf Romeinse wegen opgeleverd. Daardoor kan een volledige reconstructie gemaakt worden van het aantal Romeinse en middeleeuwse wegdekken, inclusief informatie over bouwwijze en gebruiksduur.
In twee greppels tussen twee verschillende wegdekken uit de late tweede eeuw na Christus zijn vooral veel aardewerkstukjes gevonden, maar ook een intacte Romeinse drinkbeker. Een archeoloog maakte na de vondst een vergelijking met een colablikje dat anno 2003 langs een autoweg wordt weggegooid.Ook de opgraving aan de Markt, op de plek van de gesloopte gemeentekantoren, zijn opvallende resten uit vroegere tijden gevonden. Het gaat om een deels stenen huis uit de twaalfde of dertiende eeuw. Dit is een bewijs voor de oudste stenen bebouwing aan de Markt. Vergelijkbaar oude en dateerbare huizen zijn in heel Maastricht nog niet gevonden.
Onder de resten van het huis zijn bovendien sporen aangetroffen van menselijke aanwezigheid uit de 11de eeuw. Daaruit is de conclusie getrokken dat de Marktomgeving al zo'n 1000 jaar wordt bewoond. Dat is 100 tot 150 jaar voordat de middeleeuwse stadsomwalling werd gemaakt.
Verwacht wordt dat de komende weken nog meer interessante vondsten zullen opleveren. De opgravingen blijken aan te spreken bij veel mensen. Tijdens de vier uur waarop de vindplaatsen zondag bezocht konden worden, kwamen 750 geinteresseerden langs.
Het is nog niet duidelijk wat exact geconserveerd zal worden. Het is het stadsbestuur in de eerste plaats te doen om de vondsten te documenteren, zodat hiaten in de Maastrichtse gescheidschrijving kunnen worden opgevuld, zei wethouder Wim Hazeu gisteren. Het willekeurig opgraven van stenen heeft alleen zin als resten worden gevonden die iets toevoegen aan de archeologische voorraad die momenteel al is veiliggesteld. Mocht besloten worden om vondsten uit te graven voordat gestart wordt met aanleg van de ondergronds parkeergarage bij de Markt, dat wordt bekeken of ze kunnen worden ingepast in de omgeving, als die de komende jaren opnieuw wordt ingericht.