[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"'Erfgoed-politie' voor kunst Irak"

'Erfgoed-politie' voor kunst Irak
De Gelderlander, 180403
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet een resolutie aannemen die de handel in geplunderde culturele voorwerpen uit Irak verbiedt en oproept om zulke voorwerpen terug te brengen naar het land van herkomst.
Dat heeft KoÔchiro Matsuura, de directeur-generaal van Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs en wetenschap, gisteren gezegd.
De Unesco-chef riep op tot 'noodmaatregelen', zoals het instellen van een 'erfgoed-politie', ter bewaking van plaatsen van cultuur-historisch belang. Ook moet er snel een database worden samengesteld van archieven en inventarislijsten van het Iraakse culturele erfgoed, zodat douane, politie, handelaars en veilinghuizen de geplunderde kunstschatten kunnen herkennen. Voor het opmaken van zo'n inventaris moet een groep experts spoedig naar Irak afreizen.
Matsuura sprak op een speciale bijeenkomst van internationale archeologische experts die in Parijs is belegd om de rampzalige toestand van het Iraakse culturele erfgoed te bespreken. Musea in Irak zijn in de nasleep van de oorlog op grote schaal geplunderd. Volgens sommige deskundigen zouden de plunderingen deels 'georganiseerd' zijn geweest in opdracht van handelaren en verzamelaars. Zij vrezen voor een bloeiende zwarte markt in Iraakse kunstschatten.
ItaliŽ heeft gisteren als eerste financiŽle hulp aangeboden ter waarde van vierhonderdduizend euro. Ook andere landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Qatar, hebben Unesco inmiddels financiŽle steun toegezegd.