[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Oudste vindplaats van overblijfselen Arneym

Oudste vindplaats van overblijfselen Arneym
De Gelderlander, 150403
Het archeologisch gebied tussen de Beekstraat en de Walstraat geeft steeds meer geheimen prijs. Aan de Walstraat zijn de oudste sporen tot nu toe gevonden van het dorpje Arnhem: scherven uit de tiende eeuw.
Bij opgravingen aan de Walstraat in het centrum van Arnhem zijn sporen van bewoning aangetroffen uit de tiende eeuw. Het gaat om scherven van handgevormde aardewerk kookpotten. Dit is nu de oudste plek waar iets van een woonkern gevonden is. Afval van een pottenbakkersoven in de Oeverstraat uit de twaalfde eeuw was tot nu het oudste materiaal.
Het dorp Arneym wordt voor zover nu bekend in 893 voor het eerst genoemd in papieren van het Sint Salvatorklooster van Prüm in de Duitse Eifel. De nederzetting moet dus al eerder bestaan hebben. Uit die periode zijn echter nog geen overblijfselen bekend.
De sporen uit de tiende eeuw op het archeologisch terrein tussen Walstraat en Beekstraat scheppen verwachtingen. Stadsarcheologe Mieke Smit: "We hopen op meer vroege vondsten zodra we verder graven langs de Walstraat. Wie weet zijn er dan conclusies te trekken over de vroegere bewoning in dit gebied.
We hebben archeologisch onderzoek langs een deel van de Nieuwstad voor de boeg. Daar worden nog panden gesloopt en vervolgens kunnen we daar aan de slag. Het zou wel eens kunnen zijn dat daar zelfs een grotere kans op vondsten bestaat omdat de grond er niet door latere bouwwerken beroerd is."
Aan de Beekstraat, waar het meeste publiek passeert, zijn nu drie lagen blootgelegd. Op dertig centimeter diepte muren van woningen uit de 17e en 18e eeuw, een halve meter lager stenen uit de 15e eeuw en vervolgens op ongeveer twee meter diep vroege 14e eeuwse resten. Ook bijvoorbeeld sommige kelders in de Rijnstraat zijn uit die periode. Er zijn nu op het onderzoeksterrein langs de Beekstraat drie erven van drie woningen uit de 15e eeuw te zien.
Alleen al uit verkleuringen in de bodem kunnen vaak conclusies worden getrokken. Zo lijkt een greppel gevonden te zijn die schuin naar de beek liep en die hier al geweest moet zijn voordat er bebouwing werd neergezet.
Waar nu nog een bouwkeet staat met een houten uitzichtvlonder voor het publiek, is zeven eeuwen geleden een veel langer pand gebouwd dan de huizen die tot nu aan de Beekstraat zijn aangetroffen.
Duidelijk is wel dat een groot gebied tussen de Wal- en de Beekstraat verstoord is door bouwwerkzaamheden van na de oorlog. Wel loopt het eeuwenoude Brouwerstraatje haaks door het gebied en daarlangs hebben eveneens oude huizen gestaan.
Zoveel is wel duidelijk dat de Beekstraat een aantrekkelijke plaats voor vestiging is geweest omdat de Jansbeek erdoor heeft gelopen. In het verlengde van de Beekstraat, in de Bovenbeekstraat, heeft dat ooit geleid tot de bouw van een watermolen.