[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologisch onderzoek duidt op bewoning in Midden Bronstijd

Archeologisch onderzoek duidt op bewoning in Midden Bronstijd
Noordhollands Dagblad, 110403
Ruilverkaveling Westwoud heeft dertig jaar geleden niet alle bodemschatten vernield. De groep archeologen die het terrein voor de uitbreiding van bedrijventerrein WFO/ABC in Zwaagdijk-Oost aan een
diepgravend onderzoek onderwerpt is aangenaam verrast door tastbare sporen uit het verre verleden.
Vanwege tijdsdruk wordt er geopereerd met twee teams van elk vier archeologen van bureau ARC (Archeological Research & Consultancy), dat is verbonden aan de Universiteit van Groningen. De onderzoekers krijgen van de projectontwikkelaars tot en met 29 april de tijd een deel van de 27 hectare grote lap grond ten zuiden van Zwaagdijk in kaart te brengen. Terwijl de archeologen aan de kant van de Markerwaardweg hun meetlinten uitrollen in uitgegraven vlakken, wordt in de westelijke punt geheid voor het nieuwe distributiecentrum van winkelketen Action.
De opgravingen staan onder leiding van drs. Adrie Ufkes, zelf gespecialiseerd in aardewerk. Dat het terrein ten noorden van bedrijventerrein WFO/ABC in archeologisch opzicht als zeer waardevol te boek
staat was al bekend sinds het aanvullend onderzoek van archeologisch adviesbureau RAAP in 2001. Noord-Holland is een provincie waarvan al grote delen in kaart zijn gebracht. Bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), toezichthouder voor opgravingwerkzaamheden, zijn veel
gegevens vastgelegd over de bewoningsgeschiedenis.
Twee jaar geleden bediende RAAP zich van een vrij grove techniek, waarbij delen van het terrein met sleuven omgeploegd werden. Verkleuringen in de grond wezen toen reeds op vormen van bewoning. Donkere stroken duiden op vroegere aanwezigheid van greppels, die rond de huizen voor afwatering
zorgden.

Tijdsdruk
Met de kennis die in 2001 werd opgedaan is de ploeg van Ufkes nu meer gedetailleerd en grondiger aan de slag gegaan. Tijdsdruk en financiŽn nopen de onderzoekers om min of meer steekproefsgewijs te werk te gaan. Omdat al snel bleek dat de meest waardevolle vondsten aan de oostkant werden aangetroffen, werden daar de vlakken van tien bij veertig meter uitgegraven. Met behulp van een schaafbak, die de grond centimeter voor centimeter als een scheermes afgraaft, werd de bodem blootgelegd tot een diepte waarop sporen en vondsten als scherven en botten werden aangetroffen.
Specialisten brengen de structuur op een schaal van 1:50 in kaart, terwijl meer gedetailleerde plekken in een verhouding van 1:20 op papier worden vastgelegd. Naderhand worden alle tekeningen gedigitaliseerd en met elkaar verbonden. ,,Zo krijgen we een goed beeld van de bewoningsgeschiedenis'',
weet Ufkes, die dit jaar het eindrapport met resultaten en conclusies wil presenteren.

Nederzettingen
Op voorhand wil ze al een tipje van de sluier oplichten. Aan de hand van grondsporen, botten van dieren, scherven van potten en pannen en verkoolde graankorrels kan met zekerheid worden gezegd dat de eerste nederzettingen dateren van de Midden (1800-1100 v.C.) en Late (1100-800 v.C.) Bronstijd. Mensen bouwden hun woningen op de hoge kreekruggen, op de lagere gelegen weiden graasde vee. Er zijn aanwijzingen dat ook een grafheuvel zou worden ontdekt, maar het definitieve onderzoek van Adrie
Ufkes en haar medewerkers heeft dit niet aangetoond.
Wat er in de bodem wordt gevonden, gaat wekelijks naar Groningen. Daar worden de materialen gewassen en nader onderzocht door specialisten. Aan de hand van restanten van botten en tanden van dieren kan zo bijvoorbeeld de leeftijd van een geslachte koe of varken worden geschat.
Ufkes zal in het eindrapport ook een reconstructie geven van de bewoningsgeschiedenis. Op voorhand zegt ze: ,,De oudste vondsten dateren van circa 1500 voor Christus. Door de stijgende zeespiegel zijn bewoners rond 800 voor Christus weggetrokken. Pas in de Middeleeuwen, toen de technieken voor afwatering en ontginning verder ontwikkeld waren, kwamen de mensen terug naar dit gebied.''