[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Mysterie rond Sittards skelet deels ontrafeld

Mysterie rond Sittards skelet deels ontrafeld
De Limburger, 120403
"Het mysterie van het skelet is grotendeels ontrafeld. Hoewel, archeoloog en historicus RaphaŽl Panhuysen blijft met twee prangende vragen zitten. Waarom is het gebit weg en hoe komen die scheuren in de schedel van de jonge onbekende vrouw?
Het broze skelet dat sinds de elfde eeuw verborgen lag onder de Grote Kerk en in 1954 werd gevonden, blijkt de eerste bewoonster uit het middeleeuwse Sittard. Een archeoloog uit Utrecht stelde na sectie vast dat het gaat om een 20- tot 23-jarige vrouw. Panhuysen, verbonden aan de Universiteiten van
Amsterdam en Leiden, verrichtte in februari in museum Het Domein een dag lang uitgebreid sectie op het skelet dat daar decennialang op zolder lag te rusten. Thuisgekomen stelde hij, met hulp van handboeken, een rapport op van het oudste graf uit Sittard, dat bij een verbouwing van de Grote Kerk in
1954 bij toeval werd gevonden. Na de opgraving verhuisden de resten naar het Kritzraedthuis, waar voorheen het museum was gehuisvest en vandaar naar Het Domein.
De archeoloog bekeek de broze botten in Het Domein zes uur lang nauwkeurig om uit te vinden hoe oud het was, welk geslacht de overledene had en of die aan ziektes leed. Panhuysen is de eerste die het skelet op een dergelijke minutieuze manier onderzocht. Hij stelde vast dat het gaat om een gezonde
vrouw van 20 tot 23 jaar oud. ,,Dat was makkelijk te zien, aan de sluiting van de groeischijf bij het sleutelbeen. Dat komt alleen bij jonge vrouwen voor. En het had geen sporen van ziekten.''
Panhuysen - neef van de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen - deed al vaker soortgelijk onderzoek. Onder meer op skeletten in de Sint Servaas in Maastricht (,,ik heb zelf meegegraven''). Maar ook onder veel moeilijker omstandigheden, voor de VN in massagraven in voormalig JoegoslaviŽ en KroatiŽ) en Kosovo eind jaren negentig.
Hij zegt het vreemd te vinden dat van het skelet in Sittard niets meer van het gebit aanwezig is en dat de schedel scheuren vertoont. ,,Dat blijft voor mij een mysterie. Zeker omdat ze zo mooi in een afgesloten boomstamkist lag.'' De grafkist, gemaakt van een uitgeholde boom, noemt hij interessant.
,,Daar zijn er niet zoveel van, ook omdat er veel meer hout voor nodig is.''
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat op de gevonden locatie onder de Sint Petruskerk een belangrijk persoon begraven was. Zo waren de fundamenten van een eerdere kerk in een keurig boogje zorgvuldig over het graf heen gemetseld. Het zal dan ook een vooraanstaande vrouw geweest zijn. Maar wie weet Panhuysen niet. ,,Ik mis aanknopingspunten. Er lagen ook geen grafvondsten bij. Je zou haar moeten vergelijken met andere skeletten uit die tijd, maar er zijn geen opgravingsrapporten beschikbaar. Er is volgens mij ook niet veel van die tijd bekend in Sittard. Een mooie taak voor plaatselijke historici en archeologen om dat uit te zoeken.''
,,Het moet een belangrijk figuur geweest zijn, gezien het bijzondere graf'', weet ook de Sittardse stadsarchivaris Peer Boselie. Hij hoorde onlangs dat er nog een tweede graf was gevonden in de jaren vijftig, maar dat de opgravingsresten verloren zijn gegaan. ,,Dat kan haar man geweest zijn. Ik heb het onderzoeksrapport nog niet gelezen, maar het is in ieder geval de eerste bewoonster die we kennen in Sittard.''
Panhuysen deelt zijn bevindingen op 16 april met leden van vereniging Sittards Verleden en andere geÔnteresseerden. De vereniging houdt woensdagavond haar jaarvergadering, maar deze wordt voor de bijzondere lezing zo kort mogelijk gehouden. Zijn onderzoeksresultaten zijn vanaf 25 april ook te zien op een website over het Sittards woonverleden van het stadsarchief (http://www.historiesittard.nl), getiteld Het Claustrum Ontsloten (het klooster[plein] ontsloten).
Het stadsarchief en de Stichting Historie Sittard maken samen deel uit van achttien pilotprojecten in Nederland. ,,Andere steden blijven wat achter, maar wij gaan gewoon door met onze site en lopen daarmee voorop'', zegt stadsarchivaris Boselie.
De lezing voor leden en niet-leden van vereniging Sittards Verleden is op 16 april om 20.00 uur, in het Guliks Hoes in Sittard. De entree is gratis."