[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Boekje onthult geheimen van opgravingen in basiliek Tongeren

Boekje onthult geheimen van opgravingen in basiliek Tongeren
Drie jaar lang hebben archeologen opgravingen gedaan in de westelijke helft van de basiliek. Vandaag wordt het Tongerse VVV-kantoor nog altijd overstelpt met vragen over wat daar allemaal is gevonden. Nu fase 1 van de opgravingen is afgelopen, heeft stadsarcheologe Hadewych Van Rechem een
boekje geschreven. Gisteren is het officieel voorgesteld.
Tongeren is het levende bewijs dat archeologie geen bezigheidstherapie is voor enkelingen die maandenlang geduldig borstelen om een vondst na jarenlang onderzoek veilig achter slot en grendel te bewaren. "Het is mijn taak om een link te leggen tussen de archeologische opgravingen en de man in
de straat," zegt de Tongerse stadsarcheologe Hadewych Van Rechem. "Elke dag opnieuw merk ik dat archeologie mensen aanspreekt.De opgravingen die in de zomer van 1999 in de basiliek van start gingen, bewijzen dat. De vraag van Tongenaren en toeristen naar een stand van zaken was enorm. En hoevelen hebben de werken niet van op de steiger gevolgd? Na de nieuwsbrieven, drong een overzichtsbrochure zich op. Met financiële steun van de Vlaamse gemeenschap heb ik die nu in opdracht van de stad geschreven."
Het boekje dat gisteren officieel is voorgesteld, geeft de lezer - in mensentaal en rijkelijk geïllustreerd met foto's - een inzicht in het archeologische en architecturale verleden van de kerksite.
"Alles begon met de restauratie van het Picard-orgel, dat zwaar was aangetast door de warmeluchtblazers in de kerk. Daarom werd besloten dat systeem te vervangen door een vloerverwarming. Maar door die werken zou een deel van het archeologisch patrimonium verloren gaan. Zodoende startte het Instituut voor Archeologisch Patrimonium (IAP) medio 1999 met noodopgravingen. Zoals gepland was fase 1 net voor de Kroningsfeesten van vorige zomer geklaard," zegt Van Rechem.
De opgravingen waren van onschatbare waarde om een beter en juister zicht te krijgen op de geschiedenis van de kerksite."We kunnen nu met zekerheid stellen dat in de Romeinse tijd op de plaats waar nu de basiliek staat, een residentiële woonwijk lag.Dat weten we uit de restanten die zijn gevonden
van een kleine privé-badkamer met vloerverwarming achteraan in de middenbeuk."
Wat er op de kerksite gebeurde tussen de val van het Romeinse Rijk einde 4de eeuw, tot de 6de eeuw, is onbekend. "We weten wel dat er in de 6de eeuw de eerste stenen kerk is gebouwd. Al kan er voordien wel een houten kerkje hebben gestaan. De bouw van de huidige basiliek is aangevat in 1290," weet van Rechem.
De opgravingen hebben ook enkele verrassingen opgeleverd. "Toen de vloer in 1912 werd opgebroken, stootte men op een halfronde muur die bij een van de vroegere kerkfasen heeft behoord. Nu heeft men ontdekt dat de muur van de laat-Romeinse crypte (een ondergrondse gang, kapel of grafkelder onder het
hoogkoor, nvdr) mogelijk bij een gebouw heeft gehoord dat door de uitbreiding van de kerk binnen de kerkmuren is komen te liggen. Het vervolg van de opgravingen moet daarover uitsluitsel geven," zegt Van Rechem in haar boekje.
Volgend voorjaar wordt gegraven in de oostelijke helft van de basiliek (fase 2). "Aan de hand van nieuwe details hopen we een totaalverhaal te reconstrueren van de kerksite. We moeten dat immense werk nu afmaken: archeologische opgravingen kun je immers maar één keer op dezelfde plek uitvoeren. Ik ben blij dat de beleidsmensen in Tongeren dat de laatste jaren zijn beginnen beseffen en er ook inspanningen voor leveren."