Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Datering geeft koningen David en Salomon hun plaats in de geschiedenis terug

Persbericht Rijksuniversiteit Groningen
Klopt het beeld dat de bijbel schetst van de machtige koningen David en Salomon als grondleggers van het IsraŽlische rijk wel? De aan de Tel Aviv University verbonden archeoloog Israel Finkelstein stelt dat paleizen en fortificaties die aan de twee worden toegeschreven waarschijnlijk door latere koningen zijn gebouwd. Het wetenschapsblad Science publiceert deze week een artikel over een nieuwe datering van archeologische vondsten uit IsraŽl, die is uitgevoerd aan de Groningse universiteit via de 14C-methode. Dat onderzoek geeft de beide oud-testamentische stamvaders hun plaats in de geschiedenis terug.
Finkelstein stelde enkele jaren geleden een correctie in de tijd voor. David en Salomon moeten in de periode tussen 1000 en 900 voor Christus geleefd hebben. Aan de hand van handelsrekeningen en stijlkenmerken van aardewerk uit de historische vindplaats Tel Megiddo in de Jezreel-vallei in IsraŽl, dateerde Finkelstein opgravingslagen, waarvan eerst gezegd werd dat ze uit 1000 v.Chr. zouden stammen, op 900 v.Chr. Andere overblijfselen ter plekke, zoals een massieve stenen poort die bekend staat als de poort van Salomon, schoven ook een eeuw op en zouden dus door latere koningen gebouwd zijn.

Koning of stamhoofd
Dit, samen met het gegeven dat David en Salomon alleen in de bijbel voorkomen en elk spoor van hen ontbreekt in andere historische bronnen, roept de vraag op of ze misschien geen machtige koningen zijn geweest, maar slechts eenvoudige stamhoofden. De auteurs van de bijbelboeken, die hun teksten vaak honderden jaren na dato schreven, zouden het belang van hun rol in de geschiedenis schromelijk hebben overdreven.

Exactheid
Een nieuwe datering waarover de Groningse natuurkundige dr. ir. Hans van der Plicht samen met de IsraŽlische archeologen Henk J. Bruins en Amihai Mazar deze week in Science bericht, kan de ĎFinkelstein correctieí zeer wel weer te niet doet. De datering van vondsten uit een verderop gelegen vindplaats Tel Rehov werd door Van der Plicht uitgevoerd met behulp van de 14C-methode in het laboratorium van het Centrum voor Isotopenonderzoek van Rijksuniversiteit Groningen. "De 14C-methode is bij archeologisch onderzoek in de Levant nog weinig in zwang," vertelt Van der Plicht. "Men heeft daar altijd vooral gewerkt aan het onderling verbinden van historische bronnen, die in die omgeving ruim voor handen zijn. Maar met zijn natuurwetenschappelijke exactheid kan de 14C-methode daar natuurlijk nog wel het een en ander aan toevoegen."

Granen
De archeologische vondsten die Van der Plicht dateerde, zijn onder andere vaten met grote hoeveelheden granen. Materiaal dat bijzonder geschikt is voor de 14C-methode. Van der Plicht: "Als ik een houten meubel dateer, dan heb je altijd de onzekerheid dat de boom waar het hout vandaan kwam misschien tientallen of honderden jaren oud was. Bij deze granen kun je er van uit gaan dat ze in het jaar dat ze geoogst zijn, in het vat zijn gedaan. Ze geven dus met grote zekerheid de leeftijd van de opgravingslaag weer."

Krijgstocht
De datering geeft aan dat de granen afkomstig moeten zijn uit een tijd tussen 940 en 900 v.Chr. De grondlagen die de archeologen onderzoeken, zijn ontstaan toen de steden gebrandschat werden door veroveraars. Archeologen nemen aan dat de laag waaruit de granen afkomstig zijn, ontstaan is tijdens de invasie van de Egyptische farao Shoshenq (ook wel Shishak of Sisak genoemd) in het gebied. Die krijgstocht staat vermeld in de bijbel (I Koningen 14:25-26 en II Kronieken 12:3-4) en in Egyptische hiŽrogliefen, en zou volgens die laatste bron rond 925 v.Chr. hebben plaats gevonden. "Een mooie overeenkomst," concludeert Van der Plicht. "Niet dat nu bewezen is dat David en Salomon echt hebben bestaan en grote koningen waren, maar de oorspronkelijk chronologie is wel weer hersteld. Er is weer ruimte in de tijd voor ze."


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]