Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Museum Leiden helpt Millingen

Het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden wil Millingen graag tegemoetkomen in de wens om Romeinse vondsten in Millingen zelf te exposeren. "We hebben liever dat de spullen te zien zijn dan dat ze bij ons in depot staan", zegt Stef Scholten, hoofd collecties van het museum.
In Millingen werden onder meer in 1846 bij werkzaamheden aan de dijk opzienbarende vondsten gedaan. Zo werd er een tufstenen grafkist uit de Romeinse tijd gevonden met daarin verbrande mensenbeenderen. De vondsten werd geschonken aan het museum in Leiden.
In Millingen gaan nu stemmen op om, in navolging van de Duitse buurdorpen Rindern en Keeken, in het Rijndorp zelf Romeinse vondsten te laten zien. Zo zouden er bijvoorbeeld in het infocentrum Gelderse Poort een of meer vitrines ingericht kunnen worden.
Het Rijksmuseum wil daar graag aan meewerken. "Spullen die hier in depot staan, geven we graag in bruikleen; van vondsten die deel uitmaken van de 'vaste opstelling' - daarin laat het museum zien hoe het er in Nederland uitzag ten tijde van de Romeinen, red. - maken we een replica als dat kan. In dat geval vragen we wel een vergoeding van de kosten."
Conservator Ruurd Habertsma van Romeinse vondsten zal deze week kijken waar de Millingse spullen terecht zijn gekomen. Volgens Stef Scholten staan 'even uit mijn hoofd' enkele Millingse vondsten in die vaste opstelling: de rest ligt in depot.
Scholten zegt dat er wel bepaalde eisen worden gesteld aan de 'ontvangers' van de spullen. "We willen wel de garantie hebben dat die spullen veilig staan. Dus niet in een ruimte waar het zomers veertig graden is en 's winters min tien."
Mogelijk dat het Nijmeegse museum Het Valkhof Millingen hierin kan adviseren. De huidige directeur Marijke Brouwer werkte voorheen in het Rijksmuseum te Leiden. Het was jarenlang gebruik, zo zegt Scholten, dat oude vondsten min of meer automatisch in Leiden terecht kwamen. "Als ze hier iets wilden hebben, dan kregen ze het ook. Zo zijn er ook veel spullen binnengekomen die eigenlijk beter passen in een lokale context. Sinds enkele jaren voert het museum het beleid dat spullen graag in bruikleen worden gegeven als ze daardoor op een zinnige plek terecht komen. Dus laat Millingen maar contact opnemen."
Zie ook: Millingen vraagt vondsten terug


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]