[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vondst uit prehistorie zit Josink Es in de weg

Vondst uit prehistorie zit Josink Es in de weg
TC Tubantia, 050403
Het Oversticht in Zwolle en het Archeologisch Dienstencentrum in Bunschoten vinden de ontdekking van een prehistorische vondsten op de Josink Es belangrijk genoeg om nader te onderzoeken, maar de gemeente Enschede aarzelt.
Het archeologisch onderzoek kost volgens ambtenaar W. Piek al gauw enkele tonnen. Op korte termijn wordt een besluit van het college verwacht, want op de es is een bedrijventerrein gepland.
Het is al weer even geleden, dat op de Josink Es (tussen de Bruggertstraat en de Westerval) sporen van vroegere bewoning werden gevonden bij een archeologisch onderzoek. Boor- en proefsleuvenonderzoek toonden twee interessante plekken.
Provinciaal archeologe Suzanne Wentink spreekt van een heel scala van sporen uit verschillende periodes. Zij heeft de gemeente meegedeeld dat vervolgonderzoek gewenst is, omdat het jammer zou zijn de plek ongezien verloren te laten gaan. Op basis van summier onderzoek is aangegeven welk deel van het gebied voor opgraving in aanmerking komt. ‘Maar het ligt allemaal nogal politiek gevoelig. Men wil een keer met de ontwikkeling van het terrein beginnen. Het bestemmingsplan is al goedgekeurd en wij kunnen niemand verplichten‘, voegt ze er aan toe.
Joke Dijkstra van het Archeologisch Dienstencentrum gaat nog een stapje verder: ‘Er is een prehistorische brandplek gevonden en er zijn nederzettingssporen uit de prehistorie en de middeleeuwen. Daar zijn er weinig van in Nederland opgegraven en uitgewerkt. Dus bijzonder. Alle sporen zijn goed geconserveerd. Eigenlijk moet je gaan opgraven. Dan zou er veel meer over nederzettingen uit die tijd bekend kunnen worden. Zoiets duurt misschien een maand.’
Wat ze denkt aan te treffen? ‘Vlekken in de grond, die bijvoorbeeld houtbouw en waterputten aangeven. Maar misschien vind je ook aardewerk, metalen of zelfs munten. Echt een heel interessante plek.’ Ze schat de opgravingskosten een nulletje minder dan gemeenteambtenaar Piek.
De oeroude bewoning van de Josink Es kwam aan het licht bij het verkennend archeologisch onderzoek, dat verplicht is bij het maken van een bestemmingsplan. Het resultaat was niet zo verwonderlijk, gegeven het feit, dat al in de vroegste tijden aan de rand van essen werd gewoond. Archeologen vinden een vondst al gauw interessanter dan de overheid. Piek: ‘Alleen aan de verkleuring van de grond kun je zien wat er ooit heeft gestaan. Aan de hand daarvan is na te gaan, waar de ingang van de boerderij was, waar het vee stond enzovoort. Dat is alles. Als je ’t uitgraaft is het weg. Je kunt alleen fotograferen.’