[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Museumkelder onder hotel Derlon rijksmonument

 Museumkelder onder hotel Derlon rijksmonument
De Limburger, 010403
"De museumkelder onder hotel Derlon in Maastricht wordt voorgedragen voor de status van rijksmonument. De gemeente Maastricht heeft de staatssecretaris positief over bescherming van de archeologische opgraving geadviseerd.
In de kelder zijn onder meer resten van een Romeinse stadsmuur, stadspoort, verharde wegdekken en een historische presentatie te zien. Ze verkeren in uitmuntende staat en worden daarom als uniek in Nederland omschreven. De opgegraven en geconserveerde bouwkundige resten bieden een perfect beeld van de bewoningsgeschiedenis van Maastricht.
De kelder is sinds 1988 iedere zondag gratis te bezoeken. Doordeweeks functioneert ze als ontbijt- en ontvangstruimte van hotel Derlon. De kelder kon worden ingericht met een royale subsidie van het Rijk en een goede samenwerking tussen alle overheden, projectontwikkelaar, hoteldirectie en VVV. Het was vanaf het eerste moment de bedoeling de kelder een monumentenstatus te geven. De procedure werd in het jaar van opening gestart, maar leidde niet tot het gewenste resultaat omdat er weinig druk op werd gezet.
Nu de hoteleigenaar vergunning heeft gevraagd om een deel van de kelder te verbouwen, wordt haast gemaakt met het beschermen van de archeologische resten. 'Om te voorkomen dat in de toekomst afbreuk wordt gedaan aan het monumentale complex', staat in een toelichting aan de gemeenteraad. Gemeente en exploitant hebben overigens overeenstemming bereikt om de museumkelder te moderniseren 'onder een verantwoord en restrictief regime'.
Als de staatssecretaris de museumkelder 'promoveert' tot rijksmonument, dan betekent die status niet dat nooit meer iets mag wijzigen. Als daarvoor een monumentenvergunning wordt afgegeven, mag dat wel. Echter elke aanpassing of wijziging zal eerst moeten worden overlegd met de archeoloog van de gemeente, waarna het plan voor de verandering goedkeuring moet krijgen van de Welstands-Monumenten-Commissie en de minister.
De gemeenteraad moet de monumentenvoordracht voor de Derlonkelder op 22 april goedkeuren."