[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Middeleeuwse wallen Stein hersteld

 Middeleeuwse wallen Stein hersteld
De Limburger, 120203
STEIN - "Een deel van Middeleeuwse wallen aan de Koestraat en de Koeveldweg in Stein wordt in ere hersteld. Het gaat om delen van de natuurlijke begrenzingswallen - landweer geheten - die eeuwenlang als bescherming dienden tegen vijandige troepen.
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (IKL) is verantwoordelijk voor het project dat jaren is voorbereid en dat in een provinciaal archeologie-samenwerkingsverband wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een deel van de huidige begroeiing gekapt en gesnoeid en worden delen van de vergraven wallen hersteld. IKL gaat maandag in Stein aan de slag.
,,De werkzaamheden zijn de afsluiting van het archeologieproject'', licht co÷rdinator R. van de Hende van IKL toe. ,,We hebben veel veldwerk, literatuuronderzoek en gesprekken met mensen in Stein, zoals de plaatselijke heemkundevereniging, achter de rug.''
Uit archeologisch en literatuuronderzoek is gebleken dat de landweer in Stein waarschijnlijk uit de dertiende, veertiende eeuw stamt en dat de plaats ooit aan drie kanten omsloten was met grachten en dicht begroeide wallen. Allleen aan de Maaszijde vormde de rivier een natuurlijke barriŔre.
De wallen in Stein hebben een hoge archeologische waarde en een belangrijke functie voor de natuur, omdat ze als groen lint de overgang van bebouwing naar het buitengebied vormen.
Het talud van de wallen was beplant met ondoordringbare doornige struiken om te voorkomen dat plunderaars bezittingen en vee van inwoners in Stein konden roven. De wallen zorgden er ook voor dat loslopend vee niet op de bevruchte akkers kon komen, zoals de namen van de straten ook doet vermoeden; de Koestraat (Stein-noord) en de Koeveldweg (Stein-zuid). De wallen die aan de rand van het huidige Stein liggen, zijn nog steeds zichtbaar. Aan de Koestraat zullen een aantal bomen worden gekapt en een deel van de knothaagbeuken geknot. Ook aan de Koeveldweg, nu volledig begroeid met bomen en struiken, worden bomen gekapt en worden de plekken die door mensen en dieren vergraven zijn, hersteld.
,,Een deel is afgegraven voor de aanleg van de snelweg A2, dat blijkt ook uit oude kaarten en archiefgegevens die archeologen een paar jaar geleden voor ons onderzocht hebben'', zegt de projectco÷rdinator. IKL werkt voor dit project samen met het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de Archeologische Monumentenwacht Nederland (AMW) en de provincie. De ROB verzorgde het archeologisch onderzoek in Stein, terwijl de AMW de objecten om de twee jaar inspecteert."