[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Extra geld voor opgravingen Markt Oosterhout

 Extra geld voor opgravingen Markt Oosterhout
BN/De Stem, 280303
Het archeologisch werk dat de komende week wordt uitgevoerd bij de herinrichting van de Oosterhoutse Markt gaat 150.000 euro extra kosten.
Deze kostenpost vloeit voort uit het Verdrag van Malta. In dat verdrag is beschreven, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten, wanneer een gemeente bevoegd is zelf opgravingen te doen. Daarbij is de omvang van het ambtelijk apparaat de maatstaf. De gemeente Oosterhout heeft te weinig formatie om de opgravingen zelf uit te voeren.
Dus zocht Oosterhout samenwerking met de even verderop gelegen gemeente Waalwijk. Samen zouden deze gemeenten wel de gewenste bevoegdheid hebben. "Nu Waalwijk zich heeft teruggetrokken, staat Oosterhout weer alleen", aldus de zegsvrouwe.
Om het werk toch te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente een offerte gevraagd aan een ter zake deskundig bureau van de Universiteit van Amsterdam. Dit bureau is wel bevoegd. Het Amsterdamse bureau vraagt 150.000 euro. Om te voorkomen dat het verleden voorgoed onder het straatwerk verdwijnt, vindt het college het toch de moeite waard dat geld aan de gemeenteraad te vragen.