Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Zo diep groeven archeologen in Maastricht nog nooit

Dagblad De Limburger
Zo vaak en zo diep gaan we in Maastricht niet meer de grond in.
Wethouder Wim Hazeu (Archeologie) overdrijft niet. Het is dan ook een unieke situatie: twee belangwekkende opgravingen tegelijkertijd in de Maastrichtse binnenstad. Noordkant Vrijthof en Maas-Markt. Twee opgravingen in ongestoorde grond die mogelijk lacunes kunnen vullen in de bestaande kennis
over de (pre)historie van Maastricht. Wie weet komt er zelfs nog een neefje van mosasaurus Bčr tevoorschijn op veertien meter diepte in de bouwput van het Markt-Maasproject.
Twee archeologische opgravingen tegelijkertijd in de Maastrichtse binnenstad. Vrijthof-Noord en Markt-Maas. Een unieke mogelijkheid om meer kennis te vergaren over de (pre)historie van Maastricht. Maastricht is op de schop. Maar, zoals Cruijff het ooit zei, elk nadeel heb ook zijn voordeel.
Al heeft het wel enige overtuigingskracht gekost om Q-Park te bewegen financieel een steentje bij te dragen aan de opgravingen aan de noordkant van het Vrijthof. We hebben, zo beaamt Hazeu, de parkeer-multinational op zijn 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' gewezen.
De kosten van de twee opgravingen komen naar schatting neer op zo'n 450.000 euro. Viervijfde voor rekening van Q-Park en 3W-Vastgoed, éénvijfde voor rekening van de gemeente, vooral voor materiaal en personeel.
Voorwaar geen kattenpis, maar daarvoor worden dan ook hypermoderne onderzoeksmethodes ingezet. Het Duits-Nederlandse bureau Becker & Van de Graaf meet de Romeinse, middeleeuwse en 17e-eeuwse bouwlagen in de 2500 vierkante meter grote bouwput van Markt-Maas digitaal in. Eventjes een paar
muurfragmenten inpiepen, zo noemt archeoloog Eric Wetzels van de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Maastricht het proces. Een tekenaar komt er niet meer aan te pas. Op het knopje van de computer duwen en de driedimensionale opgravingskaart komt te voorschijn, inclusief vindplaatsen.
Het Markt-Maasterrein biedt de archeologen een unieke kans om de geschiedenis van Maastricht te onderzoeken. Bij de aanleg van de stadskantoren begin jaren zestig van de vorige eeuw zijn weliswaar alle archeologische resten vermalen en vergraven, maar onder de inmiddels afgebroken oprit van de Wilhelminabrug is de (onder)grond nog volkomen maagdelijk. Eerst zien we de contouren van de huizenblokken aan de Kwade Vliegenstraat en de Drie-Emmerstraat, die in de jaren dertig van de vorige
eeuw moesten plaatsmaken voor de nuij brök. Daaronder 17e en 18e-eeuwse bebouwingslagen, daaronder weer middeleeuwse pakketen en helemaal onderaan een mogelijk Romeinse laag.
Er zijn zoveel vragen waarop de archeologen, geochemici en andere wetenschappers antwoord zoeken. Zoals: hebben hier aan de noordkant van de vesting ook Romeinen gewerkt of gewoond, hoe is de (natuurlijke) ontwikkeling van de oeverzone verlopen, zijn er hier sporen van een middeleeuwse handelsnederzetting? Vooral de informatie over de periode 400-750 na Christus vertoont grote lacunes. Misschien werpen de resultaten van 'Markt-Maas' enig licht in het duister.
Markt-Maas wordt drie maanden lang multidisciplinair omgewoeld. De tijd is allang voorbij dat archeologen bij opgravingen het alleenrecht hadden. Geologen bekijken de grindpaketten die de Maas heeft afgezet, medewerkers van het Natuur Historisch Museum in Maastricht onderwerpen de kalkagen aan nadere inspectie en er komt uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van flora en fauna ter plekke. Voor elk wat wils dus op deze unieke plek in de stad waar misschien wel 120 miljoen jaar geschiedenis ligt opgeslagen.
De Maastrichtenaren krijgen nog de kans om de opgravingen uit Markt-Maas te bezichtigen. Wanneer is nog niet bekend. Zondag kunnen ze wel al terecht aan de noordkant van het Vrijthof, pal tegenover het theater. Daar komt de tweede ingang van de vernieuwde Vrijthofgarage. Wederom een uit archeologisch oogpunt unieke plek met een maagdelijk pakket. Gevrijwaard van de bulldozers die in de jaren zestig bij de aanleg van de Vrijthofgarage de stadshistorie onder zich begroeven.
De opgraving aan de noordrand van het Vrijthof duurt maar drie weken. Het is vergeleken met de immense bouwput van Markt-Maas een kleine opgraving (250 vierkante meter, op vier ŕ vijf meter diepte). Maar wel heel belangrijk. Mogelijk stuiten de archeologen van het Amsterdams Archeologisch Centrum op restanten van de Romeinse heerbaan van Boulogne sur Mer naar Keulen, op een of meer Merovingische of Karolingische graven of op de laatste rustplaatsen van een van de nonnen van het Witte Vrouwenklooster dat hier vroeger gestaan heeft.

Het bodemarchief is ook hier nog ongerept.
Een webcamera legt de opgraving van minuut tot minuut vast. In café De Perroen kan de bezoeker de opgraving overdag live volgen. 's Avonds staat de camera gericht op een vaste plek. Het personeel achter de bar heeft van de archeologen het verzoek gekregen goed op te letten. Als ze een schatgraver
gewaarworden, moeten ze de politie waarschuwen.
Zondag van 11.00 tot 15.00 uur is er open dag bij de opgraving aan het Vrijthof. Geďnteresseerden kunnen daarvoor kaartjes afhalen bij De Perroen en het gemeentelijk infocentrum aan Het Bat.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]