Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Havezathe, burcht of bakspieker voor graan?

TC Tubantia
Hoewel er aanwijzingen waren voor mogelijke archeologische vondsten, hebben leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland hun onderzoek op het terrein Reef aan de Kelvinstraat maar half kunnen afmaken. Daardoor kan geen nieuw hoofdstuk aan de rijke historie van Oldenzaal worden toegevoegd en blijft in het ongewisse of hier in De Eekte misschien ooit een havezathe, burcht of - in het simpelste geval - een eenvoudige bakspieker heeft gestaan.
Wethouder J. Lempsink erkent dat er iets is misgegaan. Hoewel volgens hem en medewerker A. Koers van de afdeling stadsontwikkeling niet echt met een beschuldigende vinger naar iemand kan worden gewezen. ‘De firma Reef die achter haar hoofdkantoor op het industrieterrein een nieuwe werplaats en opslag bouwt, heeft alle medewerking verleend. Onder andere door graafmachines in te zetten. Alleen heeft Reef de deadline van 1 januari om te beginnen met de bouw gehandhaafd. Zouden ze dat niet doen, dan kwam hun werkplanning in de war’, aldus Koers.
Gevolg was dat de vrijwillige archeologen van de Twentse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland mede door de vorst hun onderzoek niet hebben kunnen afmaken.
‘En dat is jammer’, vindt Koers, ‘omdat daar op dat moment een soort omgracht eilandje was aangetroffen in de bodem. Elders in Twente hebben dergelijke vondsten uitgewezen dat zo’n eilandje het begin van een burcht of havezathe is geweest. Maar we hebben dat in dit geval niet hard kunnen maken, omdat het onderzoek moest worden afgebroken.’ Dat hier middenin De Eekte een burcht of havezathe heeft gestaan, is volgens Koers overigens allerminst zeker. ‘Het zou ook een eenvoudige bakspieker voor graanopslag kunnen zijn geweest.’
Hoe dan ook, volgens de gemeente stond de firma Reef in haar gelijk door per 1 januari met de grondwerkzaamheden voor de bouw van een nieuw bedrijfpand te beginnen. Koers zegt dat mogelijk dit jaar nog in Nederland de Monumentenwet zodanig wordt aangepast, dat een dergelijke gang van zaken in de toekomst niet meer mogelijk is. ‘Dan moet je denken aan betere mogelijkheden voor gemeenten om eisen te stellen aan bodemkundig onderzoek binnen het bestemmingsplan. Een terreineigenaar of bouwer moet daar dan gewoon aan voldoen en aan meewerken. Zover is het echter nog niet. Door de kabinetswisseling is het uitwerken hiervan blijven liggen’, aldus Koers.
Net als Lempsink vindt hij het van belang dat er genoeg tijd is voor archeologisch onderzoek bij grondwerkzaamheden. Lempsink hecht tevens waarde aan goede werkafspraken met de leden van de Archeologische Werkgroep Nederland in Twente.
Woordvoerder E. Ulrich van die groep weigert vooralsnog commentaar te geven. Hij zegt wel dat de werkgroep bezig is met het schrijven van een rapport over de gang van zaken op het terrein Reef. ‘Daarover gaan we eerst communiceren met de gemeente om de verstandhouding goed te houden. Pas dan komen we er mogelijk mee naar buiten’, aldus Ulrich.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]