Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Opgravingen langs Maas

De Limburger
Langs de Maas in Itteren en Geulle wordt deze zomer archeologisch onderzoek gedaan. Projectbureau De Maaswerken wil onderzoeken of er oudheidkundige vondsten in de bodem zitten, voordat op de oevers van de rivier begonnen wordt met de werkzaamheden tegen overstromingsgevaar.
De Maaswerken heeft in kaart gebracht welke plekken mogelijk interessante vondsten op kunnen leveren. Ten noorden van Geulle aan de Maas is een plek waarvan bekend is dat er in de tiende eeuw na Christus een huis heeft gestaan. Ook moet hier vlakbij een veldbrandoven in de bodem zitten uit de zestiende, zeventiende eeuw. K. Augesteijn van De Maaswerken: "Die klei-ovens werden meestal maar een beperkte periode gebruikt. Als de klei in de omgeving op was, trok men verder. Het is interessant om eens te bekijken of we er meer van te weten kunnen komen. Is die oven bijvoorbeeld gebruikt voor het kasteel in Elsloo?''
Twee jaar geleden zijn de resten in kaart gebracht van een kasteel dat bij Elsloo onder water ligt. In droge zomers met een lage stand van de Maas komen enkele muurresten van de burcht boven water. Het slot is gebouwd in de twaalfde eeuw en lag toen aan de Geul. Door de veranderende loop van Geul en Maas verzwolg het water het kasteel in 1640.
Naast het bodemonderzoek in Geulle aan de Maas wordt ook het gebied ten noorden van de hoeve Hartelstein onderzocht. Volgens de Maaswerken is dit een gebied met ,,hoge archeologische waarde''. Door de ligging ten opzichte van Geul en Maas was dit terrein in het verleden een interessante plek voor bewoning. Er zijn de afgelopen decennia al verschillende bodemvondsten gedaan. Zo is bekend dat er een grafveld uit de ijzertijd ligt.
De werkzaamheden in Geulle zijn gepland voor juli; in augustus of september is Itteren aan de beurt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, geassisteerd door archeologen van De Maaswerken. Het bodemonderzoek wordt bewust in de zomer gedaan vanwege de lage waterstand. Bovendien wil Rijkswaterstaat het winterbed van de Maas de rest van het jaar vrij houden van obstakels zoals grondhopen die bij de opgravingen vrij komen. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats op grondgebied van de gemeente Meerssen. De gemeente heeft inmiddels toestemming verleend, op voorwaarde dat omwonenden kennis kunnen nemen van de werkzaamheden en de resultaten bijvoorbeeld door rondleidingen of informatie-bijeenkomsten. Projectbureau De Maaswerken vindt dit een goed initiatief.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]