Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Posters verklaren opgravingen Arsenaal

De Gelderlander 080303
De vele passanten op de Ziekerstraat in het centrum van Nijmegen die iedere dag een blik werpen op de archeologische opgravingen achter het Arsenaal, krijgen hier sinds donderdag een toelichting bij.
Het gemeentelijke Bureau Archeologie heeft er drie verklarende posters opgehangen. Daarop wordt iets verteld over de geschiedenis van de Ziekerstraat die eerst Mooksestraat heette omdat deze weg naar Mook leidde. Aan het eind van de 14e eeuw werd langs deze straat een ziekenhuis gebouwd en veranderde de naam.
Ook wordt een beeld getoond van de vooroorlogse Ziekerstraat en van de vondsten die werden gedaan tijdens eerdere opgravingen rond de MariŽnburg. Tot nu toe vonden de archeologen achter het Arsenaal een aantal middeleeuwse beerputten. Ook verwachten ze op de contouren van het vroeg-middeleeuwse grafveld te zullen stuiten waarvan al talloze graven werden gevonden onder het MariŽnburgplein. In de Romeinse tijd moet een weg hebben gelopen langs de zuidrand van het grafveld, ten minste twee meter onder het huidige maaiveld. Deze weg liep in de richting van de Houtstraat, die tot aan de Molenstraat doorliep. Waar de Houtstraat op de Molenstraat stuitte, lag de Wiemelpoort.


Put opgegraven in de Ziekerstraat, Nijmegen, begin maart 2003


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]