Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Sporen boerderij uit ijzertijd in Gerner Marke

Een zijwand aan paalgaten van een boerderij uit vermoedelijk de ijzertijd. Dat is tot nog toe de meest opvallende ontdekking tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek dat plaatsvindt op de es van het toekomstige woongebied Gerner Marke aan de Kampmasweg in Dalfsen.
Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het advies- en onderzoeksbureau Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurgeschiedenis en Cultuurgeschiedenis (BAAC) uit Deventer. De archeologen zitten nu in de vierde week van hun onderzoek en hebben nog twee weken te gaan.
Tot op het witte zand zijn twee meter brede sleuven gegraven, waarbij 50 tot 80 centimeter zwarte grond werd verzet. In totaal worden in zuid-noordrichting om de vijftig meter 3,5 kilometer sleuven gegraven. Er is al een lengte bereikt van 2100 meter.
Na vooroverleg tussen de gemeente en de provinciaal archeoloog werd eerst inventariserend onderzoek gedaan, waarbij boringen zijn uitgevoerd. Aan de hand daarvan werd bepaald waar de sleuven moesten komen.
‘Het is een waardevol gebied‘, aldus BAAC-projectleider Ron Hulst, ‘en de sleuven worden gegraven waar de grond ongestoord is. Er ligt hier een esdek, een enk, op een stuifduin, vanaf de late middeleeuwen.‘ Het zuidwestelijk deel, richting de Koesteeg, is niet erg interessant voor archeologisch sporenonderzoek, omdat dit gebied recent en vroeger al vergraven is.

Oostelijk
Het oostelijk gedeelte van het terrein, met name dat deel waar het AZC zou komen, is het hoogst - tot 4 m NAP - en waarschijnlijk het belangrijkst voor een verder archeologisch onderzoek, met andere woorden een definitieve archeologische opgraving. ‘We maken voor burgemeester en wethouders een verslag met adviezen en aan de hand daarvan kunnen we zien wat we verder blootleggen‘, zegt Hulst, die in dit stadium qua dateringen nog wat slagen om de arm houdt. De sporen van de in zuid-noord-richting gebouwde boerderij en de daarbij gevonden scherven aardewerk verwijzen naar ongeveer 100 tot 500 voor Christus. Wat de voor- of achterzijde van de boerderij was, is niet te zien, maar wel is een zij-ingang op het westen zichtbaar.
‘Later is dit terrein weer verlaten en hebben er bomen gestaan‘, zo heeft Hulst inmiddels ontdekt. ‘In de late middeleeuwen werd het gebied weer ontgonnen: het bos werd gekapt en verakkerd.‘
Elders in het hogere deel van het terrein zijn ook paalgaten zichtbaar uit de Romeinse tijd en vroeger. Volgens Hulst is wel duidelijk dat in dit gebied een nederzetting heeft bestaan, met waarschijnlijk meerdere boerderijen.
Richting de Koesteeg, in het lager gelegen terrein, zijn sporen ontdekt van bebouwing uit de ‘volle middeleeuwen‘ (800-1200).


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]