Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Honderden jaren oud paard blootgelegd

Haagsche Courant
Archeologen hebben in Wateringen een skelet van een paard uit de zeventiende of achttiende eeuw opgegraven. Het was een van de opmerkelijkste vondsten die de uit Rijswijk ingehuurde archeologen in hun Wateringse maand hebben opgegraven.
"We hebben het skelet op de plek van het hofje, aangetroffen", zegt archeoloog Koot. Hij heeft met een ploeg krap een maand aan de Herenstraat naar vroeger gegraven. Daarbij zijn funderingen uit de zeventiende en achttiende eeuw blootgelegd. Uit de opgraving is gebleken dat aan de Herenstraat in de zeventiende eeuw twee huizen stonden, die later werden afgebroken en plaats maakten voor drie woningen naast elkaar. Bij de bouw van de nieuwere huizen is veel gebruik gemaakt van restanten van de eerste woningen die aan de Herenstraat stonden. Uit gevonden aardewerk is afgeleid dat het geen rijke boeren waren.
"Uit het vooronderzoek dat vorig jaar is gehouden, konden we opmaken dat er op dit stuk wel wat aangetroffen kon worden. We hadden toen namelijk een stuk bot gevonden. We vermoedden dat er meer zou liggen."
Het bot bleek onderdeel van het paardenskelet te zijn. Dat is inmiddels weggehaald. "Bot voor bot is met kaarten geregistreerd. Dat is handig als het skelet later weer in elkaar moet worden gezet. Zonder kaarten kan je onmogelijk de ribben in de juiste volgorde leggen. Als dat is gebeurd, zoeken we naar informatie over het paard zelf. Hoe oud hij was, van welk geslacht en welke ziekten hij had."
De archeologen hebben het veldwerk afgerond en zetten het onderzoek binnen voort. Zij willen een beeld van Wateringen van weleer krijgen en hoe deze kern zich heeft ontwikkeld. Koot verrichtte eerder al onderzoek naar het ontstaan van Rijswijk. De eerste bewoning werd neergezet aan de Westlandse kant van het dorp. Van daaruit ontstond de groei.
"Rijswijk was een agrarische nederzetting die bestond uit vrijstaande bebouwing. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw groeide die kern niet meer in oppervlakte, maar wel in aantal inwoners. Mensen begonnen toen dichter bij elkaar te wonen. De hofjesachtige structuren ontstonden in die periode", zegt Koot die benieuwd is of dat ook voor het Westland geldt. "Ik wil het ontstaan en de ontwikkeling van Rijswijk vergelijken met die van het Westland. Dan kun je zien of dat wat wij in Rijswijk hebben gevonden een regionale tendens is."
Met de onderzoeken in Wateringen maakt Koot een begin met het zoeken naar de rode draad van deze regio. "Die heb ik nog niet ontdekt." Wanneer een volgend archeologisch onderzoek in het Westland plaatsheeft, weet hij niet. Het eindrapport over de bevindingen in Wateringen verwacht hij na de zomer klaar te hebben.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]