Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Gemert heeft middeleeuwse waterput

Langzaam maar zeker geeft de Gemertse bodem zijn archeologische geheimen prijs. Waardevolle vondsten zijn in de afgelopen jaren gedaan op de plek waar nu het politiebureau staat en op het terrein waar nu de bebouwing van het plan Watermolen verrijst. Deze week werd op de hoek van Zandstraat en Oude Bakelsedijk de eerste gave middeleeuwse waterput blootgelegd.
Amateurarcheloog J. van Schijndel schat dat de waterput dateert uit het begin van de dertiende eeuw. De put is gemaakt van een uitgeholde eik. Het moet één van de laatste zijn die volgens deze methode is gebouwd. Nadien werden putringen van steen gemaakt.
Het is de eerste middeleeuwse waterput in Gemertse bodem die gaaf genoeg is om in kaart gebracht te worden. Eerder hebben graafmachines aan het Heijtsveld en aan de Willem de Haasstraat de sporen van dergelijke putten in Gemert al vernield, voor archeologen ze konden onderzoeken. In de regio zijn al wel meer van dit soort putten opgegraven, zoals in Bakel.
Eigenlijk waren de archeologen er op het bouwterrein aan de Oude Bakelsedijk ook te laat bij, zegt Van Schijndel. De sporen in de directe omgeving van de put zijn al afgegraven. Daardoor is niet meer te achterhalen hoe de nederzetting rond de put er uit heeft gezien. Op het terrein vond Van Schijndel nog wel een sleuf en een paalgat. Op zichzelf interessant en waardevol, maar enig verband is niet meer te leggen, zegt de archeoloog.
De bouw van de bedrijfshal die op de hoek van Zandstraat en Oude Bakelsedijk moet komen, is door de vondst niet vertraagd. De archeologen konden gisteren de hele dag graven, omdat elders op het terrein gedraineerd moest worden. 'Aannemers zijn vaak bang dat het werk wordt stilgelegd, als wij iets vinden. Maar dat hoeft niet, want wij doen ons werk altijd in goed overleg', zegt Van Schijndel.
De spoed die de archeologen gisteren bij hun werk betrachtten was meer ingegeven door het feit dat de wand met de sporen van de put dreigde in te storten, dan dat ze werden opgejaagd door de aannemer. 'Haastige spoed is zelden goed, maar nu wel', zegt archeoloog T. Huibers als hij nog snel een foto maakt, terwijl de zand- en leemrand zienderogen inscheurt. De put kon echter keurig op kaart gezet worden, voor de sporen definitief verloren gingen.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]