Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Winkelgebied paradijs voor archeologen

De Gelderlander
Binnen een maand al begint het archeologisch onderzoek in het gebied van het Musiskwartier in Arnhem. De verwachtingen zijn hoog gespannen: de geest van de Middeleeuwen waart er rond.
Het moment nadert dat opnieuw een deel van Arnhems historie boven water komt. In het Musiskwartier, waar het winkelgebied vernieuwd wordt, gaat de geschiedenis terug tot in de veertiende eeuw. Het plan-Roggestraat, wedergedoopt tot het Musiskwartier, bestaat voor een groot deel uit historische grond. Sterker, tussen de Roggestraat en de Nieuwstad en tussen de Beekstraat en de Walstraat hebben de deskundigen het over 'een belangrijk archeologisch' gebied.
Stadsarcheologe Mieke Smit kijkt uit naar 17 maart, de dag waarop de werkzaamheden beginnen. Eerst in de buurt achter het voormalig C&A-gebouw, waar momenteel bulldozers en pneumatische hamers tekeer gaan en daarna steeds voor de nieuwbouw van winkels en huizen en nieuwe straten. Uiteindelijk kunnen ook restanten van een van Arnhems oudste stadspoorten, de Velperpoort, opduiken. Die zouden verscholen kunnen liggen onder de Roggestraat en de overgang naar het Johnny van Doornplein.
Smit verwacht resten aan te treffen vanaf de veertiende eeuw. Resten die bewoners zeven eeuwen geleden hebben achtergelaten en van bedrijfjes die er hebben gestaan. Een flinke strook langs de Roggestraat, tussen Walstraat en Beekstraat, is wat dat betreft van belang, omdat hier misschien al voor de vijftiende eeuw Arnhemmers hebben gewoond. Overblijfselen van bouwsels of van voorwerpen, vaak weggegooid in beerputten en daardoor heel lang bewaard, kunnen hier wellicht duidelijkheid over verschaffen.
Bekend is dat de route van de Roggestraat in het oosten naar de Rijnstraat in het westen vele eeuwen geleden al de hoofdverkeersader vormde. Langs de huidige Walstraat lag de stadswal en waar deze wal de hoofdas (Roggestraat) kruiste, stond de Velperpoort. Tot nu toe is de wetenschap zover dat ze de naam Arneym in 893 voor het eerst in geschriften tegen is gekomen. Maar hoe oud de eerste huizen precies zijn, daar durft geen archeoloog of historicus zijn hand voor in het vuur te steken. Met zekerheid is te zeggen dat Arnhem in 1233 stadsrechten kreeg.
Bij de bouw van de Musisparkeergarage, die deel uitmaakt van de ontwikkelingen in het nieuwe winkelgebied, zijn resten uit het verleden aangetroffen. Die sector blijft verder onaangeroerd, daar staan grote zware gebouwen die niet van hun plaats te krijgen zijn. Tussen Brouwerstraat en Roggestraat en Brouwerstraat en Nieuwstad ligt dat anders. Daar komen vele vierkante meters braak te liggen.
Smit krijgt er gedurende maximaal negen maanden een team van tien archeologen tot haar beschikking. Die zetten zich aan het graven, fotograferen, intekenen en meer van het soort werkzaamheden dat nodig is om de geschiedenis te kunnen optekenen. Smit is tot nu toe bijzonder ingenomen met de medewerking van de projectontwikkelaar die in het gebied aan de slag gaat, Multi Vastgoed. "Het is een groot bedrijf dat internationaal werkt en wel vaker in aanraking is gekomen met archeologie. Multi is met het idee gekomen om een houten brug over het gebied te bouwen, zodat publiek de vorderingen van het onderzoek op de voet kan volgen."
Niet alleen beroepsarcheologen gaan er aan de slag, ook vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland helpen mee.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]