Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Opgraving Mierdse pastorie

In Lage Mierde wordt aan de Vestweg binnenkort gegraven naar resten van de voormalige pastorie, die in gebruik was tot 1904. Het gebouw deed enkele eeuwen dienst als pastorie en gemeentehuis. Gezocht wordt vlak bij de provinciale weg N269.
Omdat de weg binnenkort op de schop gaat in verband met een reconstructie, is er gelegenheid om te gaan graven.
Op initiatief van Heemkundegroep De Mierden is contact gelegd met provinciaal archeoloog Martin Meffert. Deze was meteen enthousiast over het voorstel. Maar hij wil de opgravingsactiviteiten wel in eigen hand houden en laten uitvoeren door zijn dienst.
De leden van Heemkundegroep De Mierden zijn van plan om de opgravingen van nabij te volgen. Ze kunnen, indien nodig, ook meehelpen. 'Al mogen we zelf niet het initiatief nemen om te graven, dan kunnen we er nog wel naar gaan kijken', zegt voorzitter Joep Verspaandonk. Hij hoopt nog restanten tegen te komen van het oude gebouw.
'Wellicht de fundamenten, maar mogelijk ook nog een oude put of een mesthoop. Want daar kwamen vaak de meest markante zaken in terecht', mijmert ook Riny Rovers, die namens de heemkundegroep de zaak mee in gang zette. 'De simpelste dingen uit het dagelijkse leven van toen kunnen ons al informatie geven over de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners.'
Tijdens de reconstructie van de N269 zal in het kader van Duurzaam Veilig de kruising Neterselsedijk/Bernardusweg omgebouwd worden tot een rotonde. Omdat daar meer ruimte voor nodig is dan bij de huidige kruising, komt de plaats waar de pastorie stond in het gedrang. Het gebouw was via een pad - de Vestweg - verbonden met de Lage Mierdse kerk: een pad dat nu doorsneden wordt door de provinciale weg. De gracht die voor het gebouw lag, is nog deels intact: nu bekend als De Vest. Deze Vest zal na de reconstructie vergroot worden tot een vijver.
De Mierdse heemkundegroep wil de voormalige pastorie binnenkort ook opnemen in de nog vast te stellen museumroute.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]