Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Onderzoek leeftijd scheepswrak

PZC
Onderzoek van de houtmonsters van het scheepswrak, dat bij de aanleg van de zanddam in de monding van Het Zwin werd ontdekt, moet uitwijzen uit welke periode het schip stamt. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in een gespecialiseerd laboratorium. De Belgische archeoloog Marnix Pieters weet één ding zeker: het wrak dateert zeker van voor 1750. Vanaf die tijd was verbinding tussen Het Zwin en Brugge immers niet langer toegankelijk voor de scheepvaart.
De aangetroffen scheepswand is 22 meter lang en vier meter breed. Bij medewerkers van Het Zeeuwse Landschap en bij de gemeente Knokke-Heist was al tientallen jaren bekend dat zich in de Zwinmonding onder het zand een scheepswrak bevond. Nu het door de aanleg van de zanddam is blootgelegd, heeft het Instituut Archeologisch Patromonium in Brussel besloten een nader onderzoek in te stellen. Daarvoor is een beroep gedaan op de Nederlandse scheepsarcheoloog Karel Vlierman. Maar die kan nu nog niet direct uitsluitsel geven over de ouderdom en de herkomst van de scheepsrestanten.
,,Voorlopig blijft het een raadsel, omdat we zelfs bij eb het wrak niet kunnen onderzoeken. Het is niet bijzonder dat langs de kust een dergelijk oud wrak wordt aangetroffen, want er liggen langs de Atlantische kust zeker tienduizend wrakken onder het zand. Tot nu is er weinig gedaan om ze op te sporen.`` Laboratoriumonderzoek van de houtmonsters moet heel precies kunnen aangeven wanneer het scheepje is gebouwd. Dat kan, volgens de archeoloog, zelfs tot op het exacte bouwjaar worden vastgesteld. Pieters sluit niet uit dat het om een schip uit zuidelijk Europa gaat.
Voor de gids Piet Jansen uit Breskens - hij begeleidt excursies van Het Zeeuwse Landschap - zijn de scheepsresten niet ouder dan ruim 200 jaar. Ook hij verzekert dat de ligging van het wrak al tientallen jaren bekend is. Hij begrijpt overigens niet waarom nooit eerder onderzoek naar de ouderdom en herkomst is gedaan.
Volgens archeoloog Pieters is het nog maar de vraag of de restanten snel zullen worden geconserveerd. Alleen al het verder uitgraven en veiligstellen van het wrak zou tienduizenden euro`s vergen.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]