Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Vondst De Driehoek

De Gelderlander
De Driehoek in Aalten kan belangwekkende archeologische vondsten opleveren. Dat is de stellige verwachting van Erik van der Kuijl van Synthegra Archeologie. Maar alleen een vervolgonderzoek kan hierin meer inzicht geven.
Op 2 december vorig jaar vonden archeologen van Synthegra op de Driehoek bij verkennende boringen potscherven, die ze op voorhand dateerden in de IJzertijd of vroege Middeleeuwen.
De Driehoek is het braakliggende terrein tussen Nijverheidsweg en Ringweg in Aalten, waar garage Kempers een nieuw bedrijfspand wil bouwen.
Gemeenten zijn bij dergelijke plannen verplicht tot het laten verrichten van een bodemonderzoek, op basis van het Verdrag van Malta.
Vandaar de onderzoekopdracht van de gemeente Aalten aan het archeologische adviesbureau Synthegra uit Zelhem. Bij het aantreffen van belangrijke vondsten heeft het behoud van het 'bodemarchief' de prioriteit.
Bij het boren van peilgaten met een doorsnee van zeven centimeter kwamen uit meerdere gaten ongeglazuurde potscherven mee. Gebleken is nu dat deze dateren uit de IJzertijd (vanaf ongeveer 700 vr Christus).
Van der Kuijl noemt het resultaat 'razend interessant' en zegt dat er nu een 'omvangbepalend onderzoek' nodig is om te bekijken hoe belangrijk de vondst is. "We zouden zo'n vervolgonderzoek natuurlijk met graagte verrichten. We staan te popelen, daar zijn we vakidioten voor."
De kans op een spectaculair vervolg lijkt hem groot. "De gemeente Aalten is uit oogpunt van archeologie namelijk n van de interessantste gebieden", verklaart Van der Kuijl. "Dat komt door de ligging op de grens van hoog en laag, heuvels naast beekdalen."
Vanwege de moerassigheid van de streek zochten de oorspronkelijke bewoners de zandkoppen op en bewoning laat sporen na.
In het recente verleden zijn in Aalten zeer belangwekkende vondsten uit uiteenlopende cultuurperioden gedaan.
Zo werden in de kom van het dorp een nederzetting en een grafveld uit de vroege Middeleeuwen gevonden.
Van der Kuijl zegt het rapport met de bevindingen op De Driehoek al enige tijd geleden te hebben ingeleverd bij de opdrachtgever, de gemeente Aalten.
Een woordvoerder van de gemeente zegt echter dat er 'nog steeds geen rapport van Synthegra is'.
Wel zou bij de gemeente al bekend zijn dat de gedane vondsten 'niet erg spectaculair' zijn. "We moeten het enthousiasme toch wel sterk afzwakken, want het stelt eigenlijk niet zoveel voor." De Driehoek staat op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en wethouders.
Provinciaal archeoloog Femke de Roode zegt dat ze het rapport ook in haar bezit heeft en dat de resultaten van de eerste inventarisatie een vervolgonderzoek wel rechtvaardigen.
"Eerst moet het boornet worden verdicht, dus moeten meer boorgaten dichter bij elkaar worden gemaakt, om de omvang van de cultuurlaag vast te stellen."
Mocht duidelijk zijn waar iets te verwachten is, dan hoeft er niet per se een opgraving te volgen. "Het kan ook zijn dat het bouwblok wat wordt opgeschoven, als dit mocht samenvallen met de cultuurlaag. Dan kan worden volstaan met het voorkomen van verstoring en kan het geheel als bodemarchief worden behouden."
Over enkele jaren wordt de Monumentenwet zodanig uitgebreid dat ook archeologische zaken van waarde, die nog in de grond zitten, eronder kunnen vallen.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]